International Lederuddannelse

Det er ikke længere uhørt, at små aktører på markedet tager markedsandele fra de store etablerede virksomheder, fordi de er hurtigere til at tilpasse sig kundens behov og omstille sig i markedet.

Derfor har ledere fra etablerede virksomheder brug for at tænke mere som entreprenører og ikke kun have fokus på driften. Udvikling af virksomhedens forretningsområde er med til at skabe fremtiden for virksomheden.  

Nordic Executive Academy udbyder det første internationale forretningsudviklingsprogram for topledere, specialister, entreprenører og forretningsudviklere i samarbejde med førende business Schools inden for innovation og entreprenørskab. Programmet henvender sig til alle brancher og alle større virksomheder.

Tænk ud af boksen

Udviklingen inden for teknologi, digitalisering og de sociale medier går så hurtigt, at der skal tænkes nye tanker, hvis du vil være med i front og sikre at forretningen også eksisterer 5 og 10 år frem i tiden.

Hvad kendetegner de virksomheder og ledere, der vil erobre markedet i fremtiden? De er innovative og tør gøre noget andet end deres konkurrenter og tør udfordre ”branchekutymer”. 

Lederuddannelser generelt

I mange år har danskerne valgt længerevarende lederuddannelser såsom diplom i ledelse, master i ledelse og andre grundlæggende lederuddannelser. Vores målgruppe har begrænset tid i kalenderen til uddannelse, men vil gerne have nye input og værktøjer til at kunne udvikle virksomheden til at kunne gøre en forskel i fremtiden.

Diplomlederuddannelser, master i ledelse og andre lederuddannelser kan erhverves på flere danske universiteter og handelsskoler. Men der findes universiteter i Europa, der er blandt verdens bedste, og mange ledere ønsker en lederuddannelse fra disse universiteter, dels for at få en international lederuddannelse, men også for at udvide deres kompetencer og netværk uden for landets grænser.

 

 

Hasso Plattner

Hasso Plattner Institute

HPI School of Design Thinking i Potsdam er den første D-school i Europa.

international-ranking

IE Business School - International ranking

IE Business School blev grundlagt i Madrid i 1973 under navnet ”Instituto de Empresa”.

ie-business-school

IE Business School, Madrid

IE Business School udbyder MBA, Executive MBA, master/lederuddannelse.

Design Thinking og Business Model innovation

Lederuddannelsen Executive Leadership Programme er et kort og intensivt forløb, der kun kræver 8 dages fysisk fravær fra jobbet. Programmets hovedemner er innovation (Design Thinking), forretningsudvikling (Business Model innovation) og implementering/eksekvering/ledelse.

Du bliver udfordret i måden at tænke forretning og udviklingsmuligheder. Du vil undervejs i forløbet arbejde med udvikling af din egen forretningsplan med individuel sparring fra professoren fra IE Business School, således at værktøjerne og mindsettet trænes undervejs.

Deltagerprofiler

Vi har ikke krav hvilken forudgående uddannelse deltagerne har, men for at programmet giver relevans skal man sidde på strategisk niveau og have betydelig ledererfaring. Fælles for dem der vælger vores lederuddannelse er, at de tænker ud over de normale rammer og ønsker at gøre en mærkbar forskel for deres virksomhed – fordi det er deres mission og ambition.

Vores målgruppe er ofte hængt op med lange arbejdsdage og måske også en del rejseaktivitet, og det sætter en begrænsning for, hvor meget tid man har til at udvikle sit forretningsområde og sine egne lederkompetencer. Hvis de skal bruge deres tid på en lederuddannelse, så skal det være relevant, intensivt og brugbart. Vores målgruppe drives af udvikling og vækst, og vil gerne lære af de bedste eksperter og professorer inden for innovation og forretningsudvikling.

Virksomheden kan vælge at sende en enkelt leder, men vi ser også virksomheder der sender hele deres ledelse af sted for at få de samme værktøjer og referenceramme. Vi har set eksempel på en ledelse, der havde et helt konkret projekt, de ville arbejde på undervejs i programmet samtidig med at de fik sparring IE’s professorer og input fra de øvrige deltagere.

 

lederuddannelse

Hvorfor denne type lederuddannelse?

Vi har haft et ønske om at udbyde et internationalt leder program  med opdaterede og virkelighedsnære cases, der indeholder de elementer, som alle ledere på strategisk niveau har brug for. Nemlig inspiration og værktøjer til at udvikle sin forretning, så den er på forkant med kundernes ønsker og den enorme udvikling, der er på alle områder i dag.

Mange veletablerede virksomheder har det seneste årti måtte sande, at nye små og mere innovative aktører har indtaget markedet bl.a. ved at lytte mere til kundens behov og ikke kun have fokus på, hvad virksomheden var god til.

I Danmark ser vi flere nye virksomheder, produkter og koncepter der er innovative, enten ved at opfylde nogle nye behov eller opbygge et stærkt brand, som kunden kan relatere sig til. Just-Eat, Johannes Bülow, Pandora, Lagkagehuset, Hummel og Meyers køkken er bare nogle enkelte aktører på markedet, der har gjort noget anderledes og fundet deres plads i markedet. Af internationale aktører kan vi nævne Google, Tesla, Airbnb og Uber. Sidstnævnte fremadstormende koncepter, der matcher nye ønsker og behov hos kunderne.

Markedet for vores lederuddannelser er primært Danmark, men vores omkringliggende lande er også en del af vores set-up, da vi mener, at sparring mellem brancher og andre markeder vil give den største indsigt i muligheder for at kunne udvikle sin forretning. Man kan forvente ca. 50% udenlandske virksomheder og ca. 50% danske virksomheder.

IE Business School – blandt verdens bedste Business Schools

Med den spanske business School IE (Instituto De Empresa) har vi fundet en business School, som selv udmærker sig og er nytænkende ved bl.a. at være verdens førende på blended learning og deres Online MBA ligger nr. 1 i verden jf. Financial Times ranking. Derudover er de kendt for at være et universitet skabt af entreprenører for entreprenører og har stort fokus på forretningsudvikling.

IE Business School er endnu ret ukendt i Danmark og resten af Skandinavien, men Financial Times har de seneste år placeret dem i toppen i kategorien Europas bedste Business School i flot selskab med de mere kendte business Schools INSEAD og IMD.

Et eksempel på hvad IE Business School underviser i på Executive Leadership Programme er forskellen mellem generation X, Y og Z. Disse generatioer har vidt forskellige behov til ydelser, og vil du som virksomhed satse på en målgruppe eller dem alle? Det afhænger af dit produkt og formål med at være på markedet. Du skal kunne forudse, hvad din kunde ønsker om 3 og 5 år, ja måske om 10 år.

Hasso Plattner Institut – Europas førende på Design Thinking

Som en bonus til Excutive Leadership Programme har vi valgt at afholde det første modul på Europas førende business School inden for Design Thinking, HPI Academy i Potsdam tæt på Berlin.

Design Thinking er en af de nyeste redskaber inden for innovation. Metoden er oprindelig udviklet af IDEO i Pablo Alto i Californien og senere videreudviklet på Stanford University. Tidligere ejer og medstifter af SAP, Hasso Plattner, stifter efterfølgende Stanford D-School og herefter HPI Academy's D-School i Potsdam.

Helt grundlæggende er Design Thinking en brugercentreret tilgang til problem- og opgaveløsning. Det betyder, at man skaber løsninger på specifikke problemer ved at føre opgavens ultimative formål igennem fra koncept til lancering - og videre i brugen, reevaluering og optimering.

 

Salgslederuddannelsen

Ud over lederuddannelsen Executive Leadership Programme udbyder Nordic Executive Academy også salgsleder programmet Advanced Sales Programme.

Ideen med at udbyde netop et salgslederprogram var et faktum af, at der er en mangel på internationale uddannelser inden for salgsledelse i Danmark.

Mange salgsdirektører og salgsledere i danske virksomheder sidder i deres nuværende positioner, fordi de selv har været gode sælgere eller ledere. Det giver dem nødvendigvis ikke de fornødne værktøjer og kompetencer til at lede en salgsafdeling og virksomhed til at være markedsleder.

Programmet giver salgsledere en unik mulighed for at udvikle deres kompetencer som salgsleder et niveau højere også ud fra internationale forhold.

Topnavn blandt professorerne

Udover professorer fra IE Business School har vi endvidere et af topnavnene med fra INSEAD Jean-Claude Larreché, der også er forfatter til bestseller bogen ”Momentum Effect”, der varetager salgslederuddannelsens modul 1 i Danmark.

IBC Innovationsfabrikken

Nordic Executive Academy er en del af IBC (International Business College) Innovationsfabrikken i Kolding, der siden 2012 har dannet rammen om videndeling, undervisning, innovations, og seminarer, konferencer for IBC Kurser.

IBC Innovationsfabrikken har et ønske om at kunne formidle videreuddannelse på alle niveauer af en organisation. De varetager selv en bred vifte af videreuddannelser inden for ledelse herunder grundlæggende lederuddannelser, projektledelse, LEAN og mange flere erhvervsrelaterede uddannelser, men har også et ønske om lederuddannelser på internationalt niveau.

IBC Innovationsfabrikken’s ambition er at skabe et kraftcenter for en dansk innovationsbevægelse – et omdrejningspunkt for innovationsdebatten og en træningsbane for fremtidens innovative medarbejdere.

For IBC Innovationsfabrikken drejer det værdiskabelse. Om innovation og videndeling. Det handler om at være til stede og om at komme videre. Det handler om at være sammen. Det handler om at være i konkurrence. Det handler om at skabe et sted, hvor vi inspirerer hinanden og udfordrer hinanden. Det handler om et bedre sted at lære.


Nyeste artikler fra vores indlægsholdere

Læs mere om, hvilke tendenser du skal kunne leve op til som leder. Følg de nyeste tendenser og forskning inden for ledelse, strategi, innovation og vækst.

 

jgm-videncenter

Virksomheder under pres udvikler nye produkter

Jens Gamauf Madsen, CEO på International Business College, Kolding fortæller i et interview med ITD og ECCO bragt i Business-Syd ... Læs mere

NyMikael-Vest

Hvad er fordelen ved at "ødelægge" sin egen forretning?

Mikael Vest skriver her om et meget aktuelt emne, der måske bliver en af de største udfordringer i fremtidens marked, nemlig man ... Læs mere